Intervju: Aleksandra Logar

“Ob takšnih in drugačnih krizah je še toliko bolj pomembno, da se modro odločaš … izbiramo resnično tiste kandidate, ki živijo iste vrednote kot jih živi podjetje.”

Kaj lahko naši udeleženci pričakujejo od vaše predstavitve?

Predstavila bom konkretne primere. S katerimi izzivi smo se soočili in kako smo jih premagovali.

Covid je povzročil nepričakovana stanja, ko so ljudje večinoma delali od doma. Je lahko delo od doma en izmed trendov, ki ga prinaša prihodnost?

Zagotovo. V našem podjetju je bilo tudi pred covidom-19 omogočeno delo od doma. Pa vendar je bilo tokrat drugače. Kar naenkrat smo vsi ostali doma. To je bil v prvi vrsti izziv za naše sodelavce iz oddelka informacijske tehnologije, saj je bilo potrebno zelo na hitro urediti vse potrebne procese in vzpostaviti razmere za nemoteno delo od doma za okoli 20% sodelavcev naenkrat. A je uspelo. Prav tako je »nova realnost« predstavljala izziv za vse nas, saj smo bili prej navajeni rednih tedenskih koordinacij v fizični obliki. Kljub temu, da smo se v času covida-19 vsi naučili delovati virtualno, je za tisto pravo organizacijsko kulturo, ki ima v našem podjetju zelo velik pomen, potreben odnos oziroma stik v živo. Treba jo je začutiti, kar pa se lahko zgodi samo med druženje in direktnim povezovanjem. Izzive nove organiziranosti so spoznali tudi vodje, saj so bili primorani uspešno koordinirati svoj tim na daljavo. Izkazalo se je, da je vse to možno. Važno je, da znamo prisluhniti vsakemu sodelavcu in individualno pristopiti. V posameznih primerih smo opazili, da je delo potekalo veliko bolj fokusirano in so bili zaposleni dodatno motivirani, pokazali so nadpovprečne rezultate, spet pri drugih se je izkazalo, da so potrebovali nekaj dodatne pomoči oziroma spodbude s strani nadrejenih.

Kaj bi managarjem svetovali, kako odreagirati na kadrovskem področju v primeru ponovne vsesplošne karantene?

Ohraniti mirno kri in komunicirati konstantno ter odkrito. Narediti vse, da se zaposleni počutijo varno, hkrati pa jim je potrebno iskreno povedati, kaj se dogaja. Kaj lahko sledi. Potrebno jih je pripraviti tudi na najhujše, torej morebitno odpuščanje. Pri vsem tem je nadvse pomembno ostati pozitiven in zagotoviti, da se vodstvo trudi narediti vse, da iz te situacije izidemo kot zmagovalci, z novimi izkušnjami in novimi znanji. Zaposleni potrebujejo toplo besedo in predvsem to, da jim pokažemo, da nanje nismo pozabili ne glede na to ali so v službi ali na čakanju doma.

Bo opisana kriza kakorkoli vplivala na način zaposlovanja v podjetjih?

Na nek način da. Ob takšnih in drugačnih krizah je še toliko bolj pomembno, da se modro odločaš. Morda velja še kanček več previdnosti pri zaposlovanju, da izbiramo resnično tiste kandidate, ki živijo iste vrednote kot jih živi podjetje. To je nujno za vzajemno in odkrito dolgoročno sodelovanje.

One Response

  1. Bravo Aleksandra! V krizi potrebujemo še pogostejše komuniciranje, prave informacije in podporo. In potrebno je stopiti v ospredje, če si vodja. Poklon. Si prava vodja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *